تبلیغات
سنگ نوردی و کوهنوردی - یكشنبه و دوشنبه 14 و 15 خرداد 1391

برنامه: كوهپیمایی                        مكان: قله ولاش                      زمان: 14-15/03/1391

سرپرست: آقای ابدالیان               افراد شركت كننده: 22 نفر

 

انجام شد                                      انجام نشد
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 خرداد 1391 توسط امیرحسین افشونی

ابزار رایگان وبلاگ