تبلیغات
سنگ نوردی و کوهنوردی - سه شنبه 30 خرداد 1391

جلسه هماهنگی باشگاه تشكیل گردید كه در این جلسه مباحثی

درجهت كیفیت برنامه ها و همچنین تصمیماتی در مورد برنامه های آتی

باشگاه و برنامه گهر در آینده گرفته شد.

انجام شد                                              انجام نشد
نوشته شده در تاریخ جمعه 2 تیر 1391 توسط امیرحسین افشونی

ابزار رایگان وبلاگ